Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wijzigingen brochure CvTE over kandidaten met een beperking

woensdag 23 november 2016

Na het verschijnen van de brochure over kandidaten met een beperking voor het centraal examen 2017 bleken enkele wijzigingen noodzakelijk. Deze wijzigingen zijn cursief in de inleiding opgenomen en verwijzen daar naar de betreffende passages in de brochure. Lees voor meer informatie (onderste link) de mededeling van het CvTE.