Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Extra tijd voor uitwerking alternatief voor de rekentoets

maandag 17 juli 2017
Op dit moment is de staatssecretaris samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets, naar een idee van de NVvW. In de brief van 27 februari 2017 was aangekondigd dat het alternatief rond de zomer naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd, zodat het betrokken kan worden bij de integrale curriculumherziening. De planning van deze integrale curriculumherziening voorziet in een start begin 2018, d.. lees meer
 

Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

donderdag 13 april 2017
Op 13 april zijn vmbo- en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek gegaan over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Ter inspiratie voor andere scholen is via deze link foto- en filmmateriaal van deze drie parallelbijeenkomsten te vinden.De quickscanDe quickscan ter verbetering van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is op verzoek van het ministerie van OCW ontwi.. lees meer
 

Afnameperioden van rekentoets vo 2018 bekend

woensdag 12 april 2017
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft op dinsdag 11 april de afnameperioden voor de rekentoets VO 2018 (schooljaar 2017-2018) gepubliceerd. Ook in 2018 vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2A, 2F en 3F geheel samen. De rekentoets 3S, voor vwo-leerlingen, wordt alleen in de tweede afnameperiode (maart) aangeboden. Net als afgelopen jaar zijn voor de rekentoetsen 2AER, 2ER en 3ER twee opeenvolgende dagen binnen de afnameperioden vastgesteld,.. lees meer
 

Brief van 24 februari aan de Tweede Kamer: uitwerking alternatief voor de rekentoets

dinsdag 7 maart 2017
Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hieronder volgt een beknopte weergave van deze brief.Stand van zakenStaatssecretaris Dekker werkt samen met de NVvW een alternati.. lees meer
 

Aanmelden mondelinge rekentoets ER 

maandag 27 februari 2017
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie de rekentoets ER mondeling afleggen. Dit geldt voor leerlingen die vanwege rekenfaalangst niet op de digitale rekentoets kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Het mondeling ER staat gepland op zaterdag 17 juni 2017.AanmeldenNu de resultaten van de rekentoets van de eerste afnameperiode (januari 2017) bekend zijn, is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de mondelinge afname van de.. lees meer
 

Rekentoetsresultaten 2016 gepubliceerd

maandag 30 januari 2017
De rekentoetsresultaten van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn door het ministerie van OCW gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Alleen de rekentoetsresultaten van scholen waar van minder dan 10 leerlingen een eindresultaat is vastgesteld, zijn buiten dit overzicht gehouden. Alle schoolsoorten en leerwegen laten in 2016 verbeterde gemiddelde resultaten zien ten opzichte van 2014 en 2015. Er blijven echter verschillen bestaan tussen scholen.Resultaten op s.. lees meer