Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Overdracht train-de-trainerprogramma Masterplan Dyscalculie

donderdag 5 november 2015
Het Masterplan Dyscalculie richt zich onder meer op de verspreiding van kennis over ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD). Hiertoe zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals een gesprekswaaier en signaliseringskaarten. Ook heeft het masterplan een train-de-trainer scholingsprogramma over ERWD ontwikkeld. Om dit programma over te dragen aan belangstellenden - die de training weer verder uit kunnen zetten richting het onderwijs - organiseert het Masterp.. lees meer
 

CvTE publiceert brochure en activiteitenplanning rekentoets vo

woensdag 4 november 2015
De brochures 'Kaders rekentoets vo 2016' en ‘Rekentoets ER vo 2015-2016’ zijn op 3 oktober door het College voor Toetsen en Examens op examenblad.nl gepubliceerd. Evenals voorgaande jaren heeft de brochure op onderdelen de status van regelgeving. Ook de activiteiten voor de rekentoets vo zijn toegevoegd aan de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016’. De data en activiteiten staan in de activiteitenplanning. Onderaan dit bericht treft u de.. lees meer
 

Servicedocument bij de brief van 22 oktober aan de Tweede Kamer

vrijdag 30 oktober 2015
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en de rekentoets. De volgende dag vond hierover ´s avonds een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd.ServicedocumentHet Steunpunt taal en rekenen vo heeft ee.. lees meer
 

Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

donderdag 22 oktober 2015
In antwoord op de moties, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd, hebben de bewindspersonen van OCW op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand treft u een linkje aan naar deze brief.De belangrijkste gevolgen zijn:- alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen;- voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voo.. lees meer
 

Uitslag stemming moties rekentoets 13 oktober

woensdag 14 oktober 2015
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs. De brief vindt u hier.Naar aanleiding van deze brief vond op woensdag 7 oktober 2015 een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat bleek dat een Kamermeerderheid vindt dat het rekenonderwijs op het vmbo, havo en mbo nog niet voldoende op orde is om de rekentoets dit jaar mee te laten tellen voor het behalen van .. lees meer
 

Septembermededeling eindexamens 2016 gepubliceerd

donderdag 8 oktober 2015
Op Examenblad.nl is de Septembermededeling eindexamens 2016 gepubliceerd. Deze mededeling bevat de officiële informatie van het CvTE over de examens van 2016. Hierbij gaat het om wijzigingen op het gebied van de centrale examens (ten opzichte van 2015), voorschriften en informatie per schoolsoort. In de Septembermededeling staat belangrijke informatie over de activiteitenplanning en de ER-toets.ActiviteitenplanningSinds 2015 is het mogelijk om via Examenblad.nl een activi.. lees meer