Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Addendum ER sinds 25 oktober van kracht

vrijdag 4 november 2016
Op 24 oktober 2016 is in de Staatscourant de regeling gepubliceerd waarmee het Addendum ER bij de Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris van OCW. Het addendum is geplaatst op Examenblad.nl en is per 25 oktober 2016 van kracht geworden.AchtergrondOm de vorm en inhoud van het rekenexamen ER toe te lichten, heeft het CvTE eind 2015 – op verzoek van het minister.. lees meer
 

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

maandag 31 oktober 2016
Op 8 juli is de agenda rekenonderwijs vo/mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rekenagenda, met als doel om de motivatie voor rekenen in alle geledingen hoog te houden, is het overkoepelend thema van de gezamenlijke vo-mbo rekenconferentie 'Rondom Rekenen' op 14 december 2016. De punten uit de rekenagenda worden voor u geconcretiseerd in een groot aantal workshops en lezingen. De conferentie richt zich niet alleen op docenten die rekenen geven en rekencoördinatoren.. lees meer
 

Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F nu beschikbaar

vrijdag 14 oktober 2016
De nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F geven inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op recente vo-rekentoetsen en mbo-rekenexamens. De nadruk ligt op de nieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F. Daarnaast wordt een aantal moeilijke opgaven besproken.De handreikingen rekenen 2F en 3F kunnen docenten, leerlingen en studenten helpen om zich nog beter voor te bereiden op de rekentoets in het vo en het rekenexame.. lees meer
 

Taal- en rekenposters

woensdag 5 oktober 2016
Sinds juli 2016 is het APS opgeheven. In het verleden konden de taalposters 1F, 2F, 3F en 4F én de rekenposters 1F, 1S, 2F, 2S, 3F en 3S met de bijbehorende instructieboekjes in gedrukte vorm bij het APS bijbesteld worden. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. Wel treft u ze via de onderstaande link in pdf-formaat aan op onze website. U kunt ze downloaden en afdrukken, bijvoorbeeld op A3-formaat. lees meer
 

CvTE presenteert 'Brochure kaders rekentoets vo 2017'

dinsdag 27 september 2016
Op 27 september heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) via examenblad.nl de nieuwe brochure over de rekentoets vo van 2017 gepubliceerd. De brochure 'Kaders rekentoets vo 2017' bevat alle informatie die u nodig heeft bij de voorbereidingen op de rekentoetsafnames in het schooljaar 2016-2017. Via een preselectie in de activiteitenplanning op examenblad.nl kunt u aankruisen voor welke schooltypen u alle activiteiten met betrekking tot de rekentoets in een over.. lees meer
 

14 december: Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

maandag 26 september 2016
De Steunpunten taal en rekenen mbo en vo organiseren op 14 december 2016 een gezamenlijke grote rekenconferentie in De Reehorst in Ede.De conferentie 'Rondom Rekenen' richt zich niet alleen op docenten die rekenen geven, maar ook op projectleiders, rekencoördinatoren, beleidsmedewerkers en/of managers die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom het rekenonderwijs en het rekenexamen.Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Nadere informatie o.. lees meer