Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Het Examenloket krijgt een nieuw telefoonnummer

woensdag 22 mei 2019
Het Examenloket is speciaal ingesteld voor vo-scholen die vragen hebben over examinering en de wet- en regelgeving die daarmee samenhangt. Het nieuwe telefoonnummer: 070 - 757 51 77 wordt per 1 juli 2019 in gebruik genomen. Tot en met 28 juni is het Examenloket nog bereikbaar op het huidige telefoonnummer. Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, klik op deze link.Leerlingen en ouders die vragen hebben over examens in het vo kunnen via de linkje.. lees meer
 

Inschrijven voor netwerkbijeenkomsten rekenen

maandag 13 mei 2019
De inschrijving voor de netwerkbijeenkomsten rekenen in juni is sinds vandaag geopend. Via deze link treft u ons flitsbericht hierover aan en via de linkjes onderaan in dat bericht kunt u zich inschrijven voor Assen, Breda of Ede. lees meer
 

Nieuwe website: lezen in het vmbo

donderdag 25 april 2019
Op initiatief van SLO en Stichting Lezen is er een nieuwe website voor het vmbo ontwikkeld: lezeninhetvmbo.nl. De website zet informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier op een rij voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Ook voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs is de website interessant. Er zijn niet alleen aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek te vinden, maar ook praktische informatie waar u direct mee aan .. lees meer
 

Nieuwe brief over rekenen in het vo en mbo

zaterdag 6 april 2019
Vrijdagmiddag 5 april hebben de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Via de onderstaande link kunt u deze brief downloaden op Rijksoverheid.nl.Er is een flitsbericht over deze brief verstuurd waarin alle zaken die voor het vo van belang zijn er zijn uitgelicht en waar nodig zijn toegelicht, zie de link hieronder. lees meer
 

Oproep VO-raad, NVvW en PReVO aan schoolleiders en docenten

vrijdag 5 april 2019
Door het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs en de rekentoets heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op te volgen.De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO', is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt ge.. lees meer
 

resultaten rekentoetsvarianten 2e afnameperiode (maart) zijn bekend

vrijdag 5 april 2019
Het CvTE heeft de omzettingstabellen die gelden voor de verschillende varianten en niveaus van de tweede afnameperiode van de rekentoets vo gepubliceerd. De omzettingstabellen zijn voorzien van een toelichting.U treft deze tabellen aan op de examenpagina's:- Examenpagina rekenen 2A- Examenpagina rekenen 2AER- Examenpagina rekenen 2ER- Examenpagina rekenen 2F- Examenpagina rekenen 3ER- Examenpagina rekenen 3F- Examenpagina rekenen 3SDe resultaten zijn ook in .. lees meer