Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Voortgang netwerken taal en rekenen vo in 2014

maandag 2 december 2013
Vanaf begin 2011 ondersteunt en faciliteert het Steunpunt taal en rekenen vo netwerkbijeenkomsten taal en rekenen voor coördinatoren en docenten. Na een grondige evaluatie is er besloten om hier in 2014 mee door te gaan. Gebleken is dat deze bijeenkomsten in een grote behoefte voorzien. De opzet van deze netwerkbijeenkomsten wordt wel aangepast waarbij we ons aan de hand van thema’s meer willen richten op de (vakdidactische-) inhoud. De rekennetwerken voor ha.. lees meer
 

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs vernieuwd

donderdag 28 november 2013
Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is geactualiseerd waardoor het praktischer is van opzet. Het protocol is bedoeld voor directie, middenmanagement en docenten en biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school. In het protocol zijn tal van tips te vinden om dyslectische leerlingen zowel binnen als buiten de les te ondersteunen.SamenwerkingGoede samenwerking tussen directie, management, zorgspecialist en docenten is nodig om dyslexiebeleid v.. lees meer
 

Cijfer rekentoets voorlopig nog niet op cijferlijst maar op bijlage

maandag 25 november 2013
Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker heeft op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het cijfer voor de rekentoets, zolang dat cijfer geen deel uitmaakt van de slaag- zakregeling, niet op de cijferlijst komt te staan maar op een bijlage bij die lijst. Hiervoor is een relatief eenvoudige wijziging van de regelgeving vereist. Dekker zal scholen tijdig berichten wat het model is voor een dergelijke bijlage.In het Algemeen Overleg van 7 novem.. lees meer
 

Voorbeeldexamens Nederlands havo en vwo 2015 online

donderdag 21 november 2013
Op de website www.examenblad.nl zijn voorbeeldexamens Nederlands voor havo en vwo 2015 gepubliceerd. In de syllabi voor havo en vwo zijn de voorbeeldexamens opgenomen om de veranderingen van het centraal examen per 2015 te illustreren. Behalve de voorbeeldexamens en bijlagen voor havo en vwo kunt u op de site ook de correctievoorschriften downloaden. lees meer
 

Vernieuwde website beleidtaalenrekenen.nl online

donderdag 21 november 2013
De website www.beleidtaalenrekenen.nl is onlangs vernieuwd. Was er in het verleden vooral aandacht voor het taal- en rekenbeleid, op de vernieuwde site is daarnaast ook aandacht voor taal en rekenen in de vakken.SchoolbreedIedere school in het vo wil zijn leerlingen goed laten presteren op taal en rekenen. Dit vraagt wel om een schoolbrede aanpak. Taal en rekenen zijn immers onderdeel van alle vakken. Vakdocenten die zich daarvan bewust zijn en er rekening mee houden .. lees meer
 

Rapport rekenproject 'Leerbaarheid van hoofdrekenen'

woensdag 20 november 2013
Dit rapport gaat over het onderzoeksproject ‘Leerbaarheid van hoofdrekenen’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Het informeert over de gevonden resultaten in het Primair onderwijs (P.O.) en het Voortgezet onderwijs(V.O.). Het onderzoek had en heeft als doel de achtergronden van achterstanden bij het leren hoofdrekenen beter in beeld te brengen. Het vertrekpunt daarbij is dat automatiseringstekorten deze achterstanden sterk mede bepalen. Door het verschijnen van d.. lees meer