Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Cijfer rekentoets voorlopig nog niet op cijferlijst maar op bijlage

maandag 25 november 2013
Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker heeft op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het cijfer voor de rekentoets, zolang dat cijfer geen deel uitmaakt van de slaag- zakregeling, niet op de cijferlijst komt te staan maar op een bijlage bij die lijst. Hiervoor is een relatief eenvoudige wijziging van de regelgeving vereist. Dekker zal scholen tijdig berichten wat het model is voor een dergelijke bijlage.In het Algemeen Overleg van 7 novem.. lees meer
 

Voorbeeldexamens Nederlands havo en vwo 2015 online

donderdag 21 november 2013
Op de website www.examenblad.nl zijn voorbeeldexamens Nederlands voor havo en vwo 2015 gepubliceerd. In de syllabi voor havo en vwo zijn de voorbeeldexamens opgenomen om de veranderingen van het centraal examen per 2015 te illustreren. Behalve de voorbeeldexamens en bijlagen voor havo en vwo kunt u op de site ook de correctievoorschriften downloaden. lees meer
 

Vernieuwde website beleidtaalenrekenen.nl online

donderdag 21 november 2013
De website www.beleidtaalenrekenen.nl is onlangs vernieuwd. Was er in het verleden vooral aandacht voor het taal- en rekenbeleid, op de vernieuwde site is daarnaast ook aandacht voor taal en rekenen in de vakken.SchoolbreedIedere school in het vo wil zijn leerlingen goed laten presteren op taal en rekenen. Dit vraagt wel om een schoolbrede aanpak. Taal en rekenen zijn immers onderdeel van alle vakken. Vakdocenten die zich daarvan bewust zijn en er rekening mee houden .. lees meer
 

Rapport rekenproject 'Leerbaarheid van hoofdrekenen'

woensdag 20 november 2013
Dit rapport gaat over het onderzoeksproject ‘Leerbaarheid van hoofdrekenen’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Het informeert over de gevonden resultaten in het Primair onderwijs (P.O.) en het Voortgezet onderwijs(V.O.). Het onderzoek had en heeft als doel de achtergronden van achterstanden bij het leren hoofdrekenen beter in beeld te brengen. Het vertrekpunt daarbij is dat automatiseringstekorten deze achterstanden sterk mede bepalen. Door het verschijnen van d.. lees meer
 

CvE-informatie over de aangepaste rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie

vrijdag 8 november 2013
In 2013-2014 kunnen leerlingen met ernstige rekenproblemen dan wel  dyscalculie een aangepaste rekentoets (zowel 2F als 3F) maken. De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, de afnamecondities, als de eisen. De opgaven zijn bijvoorbeeld eenvoudiger. Alle vo-scholen kunnen leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, als er wordt voldaan aan de voorwaarden, aanmelden voor deze pilot. Om voor levering van de aangepaste rekentoetsen in aanmerki.. lees meer
 

Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden naar Tweede Kamer

woensdag 6 november 2013
Op 5 november heeft staatssecretaris Sander Dekker een plan van aanpak om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens het algemeen overleg van donderdag 9 oktober had hij dit toegezegd. Op 6 november staat de tweede termijn van dit algemeen overleg met de Tweede Kamer gepland, daarbij zal deze brief ook ter sprake komen. Er zitten vier bijlagen bij de brief.Bijlage 1: voorbeeldrekentoets vo 2F, 2013Bijlage 2: voorbeeldreken.. lees meer