Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Rapport rekenproject 'Leerbaarheid van hoofdrekenen'

woensdag 20 november 2013
Dit rapport gaat over het onderzoeksproject ‘Leerbaarheid van hoofdrekenen’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Het informeert over de gevonden resultaten in het Primair onderwijs (P.O.) en het Voortgezet onderwijs(V.O.). Het onderzoek had en heeft als doel de achtergronden van achterstanden bij het leren hoofdrekenen beter in beeld te brengen. Het vertrekpunt daarbij is dat automatiseringstekorten deze achterstanden sterk mede bepalen. Door het verschijnen van d.. lees meer
 

CvE-informatie over de aangepaste rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie

vrijdag 8 november 2013
In 2013-2014 kunnen leerlingen met ernstige rekenproblemen dan wel  dyscalculie een aangepaste rekentoets (zowel 2F als 3F) maken. De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, de afnamecondities, als de eisen. De opgaven zijn bijvoorbeeld eenvoudiger. Alle vo-scholen kunnen leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, als er wordt voldaan aan de voorwaarden, aanmelden voor deze pilot. Om voor levering van de aangepaste rekentoetsen in aanmerki.. lees meer
 

Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden naar Tweede Kamer

woensdag 6 november 2013
Op 5 november heeft staatssecretaris Sander Dekker een plan van aanpak om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens het algemeen overleg van donderdag 9 oktober had hij dit toegezegd. Op 6 november staat de tweede termijn van dit algemeen overleg met de Tweede Kamer gepland, daarbij zal deze brief ook ter sprake komen. Er zitten vier bijlagen bij de brief.Bijlage 1: voorbeeldrekentoets vo 2F, 2013Bijlage 2: voorbeeldreken.. lees meer
 

Conferentie Masterplan Dyscalculie

donderdag 31 oktober 2013 Masterplan dyscalculie
Op maandag 9 december organiseert het Steunpunt taal en rekenen samen met de KPC Groep een conferentie voor het vo *) over het Masterplan Dyscalculie in het Postillion Hotel van Bunnik. Het ministerie van OCW heeft het Steunpunt gevraagd hierbij een actieve rol te spelen. Door hier vele partijen bij te betrekken die zeer deskundig en actief zijn op het gebied van dyscalculie en ernstige rekenproblemen denken we dat we er in geslaagd zijn een z.. lees meer
 

Presentaties flitsbijeenkomsten rekentoets 2014 beschikbaar

donderdag 17 oktober 2013
Het Steunpunt taal en rekenen vo organiseerde in samenwerking met het ministerie van OCW, het College voor Examens (CvE) en Cito regionaal verspreid een aantal flitsbijeenkomsten over de rekentoets 2014. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was overweldigend. Inmiddels kunt u op deze site de presentaties van deze bijeenkomsten downloaden.Naar de informatie van het ochtenddeel van het CvEPresentatie ministerie OCWPresentatie (middagdeel) College voor ExamensPresen.. lees meer
 

Brief van de raden aan de vaste Kamercommissie voor OCW

dinsdag 8 oktober 2013
De VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOC Raad en de MBO Raad hebben voorafgaand aan het overleg van de vaste Kamercommissie voor OCW met staatssecretaris Sander Dekker, gepland op 9 oktober, een brief aan deze commissie gestuurd. In de brief verzoeken ze de vaste Kamercommissie onder andere er met hen voor te pleiten dat de resterende tijd, voordat de referentieniveaus een diplomavoorwaarde worden, benut wordt voor onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus.&n.. lees meer