Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Rapportage onderzoek Regioplan beschikbaar

donderdag 12 september 2013
Naar aanleiding van de pilotrekentoets van maart 2013 deden we voor de zomervakantie een oproep om deel te nemen aan een onderzoek van Regioplan naar de vraag wat scholen waarvan de leerlingen relatief goed op die toets presteerden anders doen dan scholen met mindere resultaten. Het ging om een onderzoek waarvan we de uitkomsten snel wilden weten en dat daarom niet al te diepgravend kon zijn. Regioplan heeft het onderzoek in de vakantie afgerond, onderstaand kunt u het rap.. lees meer
 

Flitsbijeenkomsten over de rekentoets

donderdag 5 september 2013
Ook dit najaar organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo in samenwerking met OCW, het College voor Examens (CvE) en Cito regionaal verspreid weer een drietal flitsbijeenkomsten over de rekentoets waarvoor wij u van harte uitnodigen. Op 7 oktober in Eindhoven, 9 oktober in Rotterdam en 15 oktober in Zwolle. Klik hier voor meer informatie over deze flitsbijeenkomsten. lees meer
 

Centrale examens Nederlands 2015 en de referentieniveaus

donderdag 5 september 2013
De examenprogramma’s Nederlandse taal vmbo, havo en vwo zijn in juni 2011 gewijzigd door de invoering van de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010). Bij de uitvoering van de examenprogramma’s worden de referentieniveaus in acht genomen: 2F voor vmbo, 3F voor havo en 4F voor vwo. Het College voor Examens (CvE) heeft als gevolg hiervan de syllabi voor het vak Nederlands aangepast. Hierin worden geen uitspraken gedaan over de betekenis van de .. lees meer
 

Gewijzigd Eindexamenbesluit VO

donderdag 22 augustus 2013
In het Eindexamenbesluit staat nu dat het cijfer voor rekenen meetelt. In 2014 en 2015 is dat echter nog niet het geval, voor die jaren geldt een overgangsbepaling.Toelichting:Met ingang van 1 augustus 2013 is het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 van kracht geworden waarmee volgens Artikel II het Eindexamenbesluit VO werd aangepast in verband met onder meer  de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen vo. De bepalingen omtrent de uitslag van het.. lees meer
 

Headstart Ankeronderzoek referentiesets voor toetsontwikkelaars

dinsdag 11 juni 2013
Het College voor Examens (CvE) biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek Referentiesets. Vanaf 11 juni 2013 kan deze doelgroep een aanvraag indienen voor deelname aan de headstart ankeronderzoek.Het project Referentiesets taal en rekenen heeft als doel de prestatie-eisen van eenzelfde referentieniveau in toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk te stellen, ongeacht het schooltype .. lees meer
 

Afnameperiodes rekentoets vo 2013-2014 bekend

dinsdag 21 mei 2013
Het College voor Examens (CvE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets vo in het schooljaar 2013-2014 bepaald.Eerste afnameperiode2F: woensdag 12 maart t/m dinsdag 25 maart 20143F: woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april 2014 Tweede afnameperiode2F en 3F: maandag 26 mei t/m vrijdag 6 juni 2014Bijzonderheid: Hemelvaartsdag valt op 29 meiDe rekentoets vo van 2013-2014 is de eerste officiële rekentoets. Alle vo-leerlingen die volgend jaar eindexamen doen, moeten d.. lees meer