Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Kwantitatieve gegevens Rekentoets vo 2018

maandag 18 maart 2019
Het CvTE heeft in haar jaarverslag 2018 een aantal kwantitatieve gegevens over de rekentoets vo opgenomen. Zie bijlage. lees meer
 

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen 2019

maandag 4 maart 2019
De regionale netwerkbijeenkomsten rekenen die wij normaal eind januari / begin februari organiseren zijn vervallen in verband met mogelijke flitsbijeenkomsten over het nieuwe rekenbeleid. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de reactie van de minister op -en de nadere uitwerking van- de moties die recent in de Tweede Kamer aangenomen zijn. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van het rekenonderwijs in het vo gaan we zeer waarschijnlijk in maart/april een drie.. lees meer
 

Nieuwsbrief OCW: bericht over rekenen

vrijdag 22 februari 2019
In de nieuwsbrief van het ministerie van OCW van 22 februari troffen wij het volgende bericht over rekenen aan:Op 23 januari vond het algemeen overleg rekenen plaats. Daarover zijn vier moties aangenomen. Dit betekent dat de centrale rekentoets vanaf komend schooljaar (2019-2020) verdwijnt. Rekenonderwijs blijft wel belangrijk. Voor leerlingen die in de bovenbouw wiskunde hebben wordt rekenen onderdeel van dat vak, binnen de kaders van de huidige examenprogramma’s. Voor .. lees meer
 

Nieuws van het CvTE over resultaten 1e afnameperiode 2019 én ER-mondeling

maandag 11 februari 2019
1. Het College voor Toetsen en Examens heeft bekend gemaakt dat de omzettingstabellen van de eerste afnameperiode van dit schooljaar inmiddels zijn gepubliceerd:Examenpagina rekenen 2A; Examenpagina rekenen 2AER; Examenpagina rekenen 2ER; Examenpagina rekenen 2F; Examenpagina rekenen 3ER; Examenpagina rekenen 3FDe resultaten zijn vanaf nu, o.a. op leerlingniveau, ook te raadplegen in Facet.2. Ook dit schooljaar bestaat weer de mogelijkheid voor lee.. lees meer
 

Rekentoets wordt vanaf volgend schooljaar afgeschaft

dinsdag 5 februari 2019
In de Tweede Kamer is op 5 februari bepaald dat er vanaf volgend schooljaar (2019-2020) geen centrale rekentoets meer is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook komt er vanaf dat schooljaar geen apart cijfer voor rekenen meer op de cijferlijst.Wat betekent dit voor de leerlingen?- Als ze wiskunde in hun pakket hebben: rekenen wordt onderdeel van het vak wiskunde.- Als ze geen wiskunde volgen: er wordt gewerkt aan een plan waarin staat hoe deze leerlingen straks to.. lees meer
 

Nieuwe Kamerbrief: Alternatieven transitieperiode rekenen

maandag 28 januari 2019
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben vrijdag 25 januari opnieuw een brief over het rekenbeleid aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee losten zij de belofte in die ze de woensdag daarvoor hadden gedaan tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer, een overleg over de toekomst van het rekenonderwijs in het vo en mbo.In deze brief geven de bewindspersonen aan dat er voor wat betreft de beoogde eindsituatie van het rekenonderwijs in het vo brede overeens.. lees meer