Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Kennisnet/ITS onderzoeken ict-toepassingen taal en rekenen

maandag 25 februari 2013
Kennisnet en ITS onderzoeken in samenwerking met het Steunpunt taal en rekenen vo het gebruik van ict-toepassingen voor taal en rekenen in het vo. Met de resultaten van het onderzoek willen de onderzoekers docenten handvatten bieden voor de keuze en het gebruik van lesmateriaal die het niveau van taal en rekenen kunnen verhogen.Veel bestuurders en docenten worstelen met de vraag hoe zij tegemoet kunnen komen aan de aangescherpte eisen op het gebied van .. lees meer
 

CvE ontwikkelt nieuw computerexamensysteem

dinsdag 12 februari 2013
Het CvE ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem, genaamd Facet. De eerste versie van Facet wordt dit voorjaar getest op een zeer beperkt aantal scholen. Als alles tijdens de test- en pilotfase goed verloopt, vervangt Facet vanaf het schooljaar 2015-2016 het huidige digitale afnameprogramma ExamenTester.Na een overgangsperiode kunnen alle instellingen in het voortgezet onderwijs vanaf dat schooljaar hun digitale centra.. lees meer
 

Opbrengsten Etalageconferentie

vrijdag 8 februari 2013
Op donderdag 7 februari werd in een volledig uitverkocht Congres- en vergadercentrum Domstad in Utrecht de tweede conferentie 'Scholen in de etalage' gehouden. Tien scholen die taal- en/of rekenbeleid met succes hebben ingevoerd, presenteerden hier hun beleid en ervaringen.Na de plenaire opening volgde een ronde interactieve presentaties, verzorgd worden door consultants van APS, CPS en KPC Groep. Deelnemers konden daarbij kieze.. lees meer
 

Opbrengsten netwerkbijeenkomsten taal en rekenen januari/februari 2013

donderdag 7 februari 2013
In januari en februari kwamen de regionale netwerken taal en rekenen vmbo en havo/vwo bij elkaar in Ede, Breda en Hoogeveen. Dit keer kwamen onder meer aan de orde 'Taal en opbrengstgericht werken' en de actuele stand van zaken rond rekenen en de rekentoets.Download: Presentatie netwerkbijeenkomsten jan/feb 2013 (PowerPoint) (ook terug te vinden in ons Downloadcentrum, bij de overige opbrengsten van congressen en bijeenkomsten). lees meer
 

Rekentoets vo niet uitgesteld!

woensdag 6 februari 2013
Door aanhoudende mediaberichten is onterecht de indruk ontstaan dat de rekentoets als zodanig wordt uitgesteld. Dat is in het voortgezet onderwijs echter niet het geval: vanaf 2013-2014 is de rekentoets een verplicht examenonderdeel. Het behaalde cijfer komt op de cijferlijst.Onlangs hebben de minister en staatssecretaris wel besloten dat het moment waarop de rekentoets vo meeweegt in de uitslagregel uitgesteld wordt. Tot en met het schooljaar 2014-2015 kan een leerling ni.. lees meer
 

Inspectierapport: Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs

maandag 14 januari 2013
Het rapport 'Dyslexie en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs 2012' van de Inspectie van het onderwijs is de uitkomst van het tweede onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd rondom dit thema. Het eerste deelonderzoek stamt uit de zomer van 2011.U kunt zowel het rapport als de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris Dekker hieronder downloaden. lees meer