Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

woensdag 19 december 2012
De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. Voortgezet onderwijsVoor het voortgezet onderwijs houden deze in dat de centrale examens Nederlands een jaar later aangepast worden aan de referentieniveaus, dus vanaf examenjaar 2014-2015. De rekentoets wordt volgens plan ingevoerd vanaf 2013-2014, maar .. lees meer
 

Pleidooi sectorraden voor uitstel slaag-/zakregeling

maandag 17 december 2012
De sectorraden (MBO Raad, AOC Raad, VO-raad), de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus (NRTO), de Stichting Platforms VMBO (SPV) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) pleiten gezamenlijk voor uitstel van de slaag-/zakregeling die per 2013/2014 zou moeten ingaan. Ze schrijven dat in een brief aan de bewindspersonen van OCW, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.Alle signalen wijzen erop, zo sc.. lees meer
 

Onderzoek Platform Wiskunde Nederland

maandag 26 november 2012
Volgens Platform Wiskunde Nederland hebben veel middelbare scholieren geen goed beeld van wiskunde. Zij hebben onvoldoende zicht op de relevantie en vele toepassingen van wiskunde en daarmee op wat wiskunde voor de samenleving en de beroepspraktijk kan betekenen. Kortom: zij weten onvoldoende ‘wat je er aan hebt’. Daardoor kiezen misschien minder leerlingen dan wenselijk voor wiskunde en exact; hebben leerlingen moeite met kiezen tussen wiskunde A, B en C en .. lees meer
 

Protocol ERWD vo beschikbaar

dinsdag 20 november 2012 Protocol ERWD vo
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD), ontwikkeld door NVORWO in opdracht van het ministerie van OCW, is klaar. Zowel het volledige protocol als de samenvatting zijn als download beschikbaar via deze site.Het protocol ERWD vo is van groot belang nu centrale rekentoetsen 2F en 3F in het vo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke leerling en de leerling.. lees meer
 

CPS publiceert herziene versie Met de referentieniveaus naar schoolsucces

woensdag 7 november 2012
Bij CPS is een herziene versie verschenen van het boek 'Met de referentieniveaus naar schoolsucces'. Hierin wordt extra aandacht besteed aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Een deel van hen lukt het niet om de referentieniveaus te halen. Daarom zijn ‘Passende perspectieven’ ontwikkeld, speciale leerroutes, op basis waarvan scholen hun aanbod kunnen aanpassen. Door deze nieuwe informatie is het boek óók geschikt geworden voor het speciaal (basis).. lees meer
 

Artikel: Haalbaarheid referentieniveau 2F basisberoepsgerichte leerweg vmbo

maandag 29 oktober 2012
De heren H. Sissing en C.M. van Putten hebben een artikel geschreven over de haalbaarheid van het referentieniveau 2F voor leerlingen in de basisberoepgerichte leerweg van het vmbo. Directe aanleiding voor dit artikel is de briefwisseling tussen de minister van OCW en de VO-raad, de AOC-raad, de Stichting Platforms VMBO en de MBO-raad over de taal- en rekeneisen die aan leerlingen in de VMBO-basisberoepsgerichte leerweg (bl) en het MBO 2 worden gesteld.In hun artikel .. lees meer