Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Persbericht: Rekentoetswijzer 3S

maandag 14 januari 2013
SLO heeft een persbericht gepubliceerd over de nieuwe rekentoetswijzer 3S: De rekentoetswijzercommissie 3S (RTWC3S) heeft een definitieve rekentoetswijzer 3S (RTW3S) gepubliceerd, tezamen met een verslag van de veldraadpleging. Via deze link kunt u de rekentoetswijzer 3S downloaden op de website van SLO, onderaan treft u het verslag van de veldraadpleging als download aan.Beide documenten zijn aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker. Het ministerie van OCW neemt de a.. lees meer
 

Rekentoetswijzer 3S beschikbaar

donderdag 10 januari 2013
De rekentoetswijzercommissie 3S kreeg begin 2012 van het ministerie van OCW de opdracht om - als uitgangspunt voor de rekentoets vo - een rekentoetswijzer 3S samen te stellen, inclusief voorbeeldopgaven. Deze rekentoetswijzer is nu beschikbaar.De rekentoetswijzer is tot stand gekomen in afstemming met docenten, inhoudelijk deskundigen en andere relevante partijen en er is geen overlap tussen de rekentoets vwo en wiskunde. O.. lees meer
 

Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

woensdag 19 december 2012
De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. Voortgezet onderwijsVoor het voortgezet onderwijs houden deze in dat de centrale examens Nederlands een jaar later aangepast worden aan de referentieniveaus, dus vanaf examenjaar 2014-2015. De rekentoets wordt volgens plan ingevoerd vanaf 2013-2014, maar .. lees meer
 

Pleidooi sectorraden voor uitstel slaag-/zakregeling

maandag 17 december 2012
De sectorraden (MBO Raad, AOC Raad, VO-raad), de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus (NRTO), de Stichting Platforms VMBO (SPV) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) pleiten gezamenlijk voor uitstel van de slaag-/zakregeling die per 2013/2014 zou moeten ingaan. Ze schrijven dat in een brief aan de bewindspersonen van OCW, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.Alle signalen wijzen erop, zo sc.. lees meer
 

Onderzoek Platform Wiskunde Nederland

maandag 26 november 2012
Volgens Platform Wiskunde Nederland hebben veel middelbare scholieren geen goed beeld van wiskunde. Zij hebben onvoldoende zicht op de relevantie en vele toepassingen van wiskunde en daarmee op wat wiskunde voor de samenleving en de beroepspraktijk kan betekenen. Kortom: zij weten onvoldoende ‘wat je er aan hebt’. Daardoor kiezen misschien minder leerlingen dan wenselijk voor wiskunde en exact; hebben leerlingen moeite met kiezen tussen wiskunde A, B en C en .. lees meer
 

Protocol ERWD vo beschikbaar

dinsdag 20 november 2012 Protocol ERWD vo
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD), ontwikkeld door NVORWO in opdracht van het ministerie van OCW, is klaar. Zowel het volledige protocol als de samenvatting zijn als download beschikbaar via deze site.Het protocol ERWD vo is van groot belang nu centrale rekentoetsen 2F en 3F in het vo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke leerling en de leerling.. lees meer