Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

CPS publiceert herziene versie Met de referentieniveaus naar schoolsucces

woensdag 7 november 2012
Bij CPS is een herziene versie verschenen van het boek 'Met de referentieniveaus naar schoolsucces'. Hierin wordt extra aandacht besteed aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Een deel van hen lukt het niet om de referentieniveaus te halen. Daarom zijn ‘Passende perspectieven’ ontwikkeld, speciale leerroutes, op basis waarvan scholen hun aanbod kunnen aanpassen. Door deze nieuwe informatie is het boek óók geschikt geworden voor het speciaal (basis).. lees meer
 

Artikel: Haalbaarheid referentieniveau 2F basisberoepsgerichte leerweg vmbo

maandag 29 oktober 2012
De heren H. Sissing en C.M. van Putten hebben een artikel geschreven over de haalbaarheid van het referentieniveau 2F voor leerlingen in de basisberoepgerichte leerweg van het vmbo. Directe aanleiding voor dit artikel is de briefwisseling tussen de minister van OCW en de VO-raad, de AOC-raad, de Stichting Platforms VMBO en de MBO-raad over de taal- en rekeneisen die aan leerlingen in de VMBO-basisberoepsgerichte leerweg (bl) en het MBO 2 worden gesteld.In hun artikel .. lees meer
 

Voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F ook als pdf beschikbaar.

maandag 4 juni 2012
Cito heeft alle scholen een package gestuurd met daarin een voorbeeldrekentoets op 2F- en een op 3F-niveau. Scholen kunnen leerlingen (én docenten) met deze voorbeeldtoetsen laten oefenen via het digitale afnameprogramma ExamenTester.Ook zijn deze voorbeeldrekentoetsen nu via de website van Cito als pdf te downloaden. De pdf-versie is niet geschikt als oefenmateriaal maar geeft wel een indruk hoe de rekentoets er inhoudelijk uitziet en wat er op 2F- en 3F-n.. lees meer
 

Voorbeeldtoetsen rekenen 2F en 3F beschikbaar

donderdag 31 mei 2012
In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In maart 2012 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO. Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij de pdf-bestanden van de voorbeeld rekentoets 2F en 3F, de antwoorden en de normeringstabellen op de website van Cito terecht. lees meer
 

Wijziging Eindexamenbesluit VO gepubliceerd in Staatsblad

woensdag 23 mei 2012
Op 22 mei 2012 is een wijzigingsbesluit van o.a. het Eindexamenbesluit VO in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2012-217). De wijziging hangt voor het voortgezet onderwijs vooral samen met de opname van de rekentoets in het Eindexamenbesluit VO. Het besluit is de definitieve versie van de wijzigingen die op 8 juni 2011 ter internetconsultatie werden voorgesteld. Met de plaatsing in het Staatsblad zijn de wijzigingen zoals daarin opgenomen, definitief geworden. De hoofdlij.. lees meer
 

Concept-tussendoelen onderbouw vo

woensdag 9 mei 2012 concept tussendoelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld.  Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het ministerie van OCW toch vast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven onderwijsaanbod en -methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen. Deze concept-tussendoelen kunnen als basis gaan dienen voor diagnostische t.. lees meer