Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Samenvatting protocol dyscalculie BAO - SBO - SO

donderdag 12 mei 2011 Samenvatting Protocol Dyscalculie
Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het Protocol ERWD richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-.. lees meer
 

Verder met rekenen voor het vmbo

dinsdag 22 maart 2011
Nogal wat leerlingen die het vmbo binnenkomen, beschikken over een gebrekkige rekenvaardigheid, zeker in de basisberoepsgerichte leerweg. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. SLO heeft voor hen de lesmap Verder met rekenen ontwikkeld.  Naar de website van de SLO lees meer
 

Concretisering Referentiekader rekenen

dinsdag 22 maart 2011
Wat betekenen de niveaus 2F en 2S nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F of 2S? SLO heeft de refentieniveaus 2F en 2S voor rekenen geconcretiseerd. Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus geïnterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel wordt een toelichting.. lees meer
 

Resultaten enquêtes referentiekaders taal en rekenen

dinsdag 11 januari 2011
Najaar 2010 vroeg het Steunpunt in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, de VO-raad en de VVVO docenten taal en rekenen én leidingevenden vmbo, havo en vwo om, middels een tweetal enquêtes, hun mening te geven over de referentiekaders taal en rekenen. De resultaten van die enquêtes zijn inmiddels bekend en uitgewerkt in twee rapportages (voor vmbo en havo-vwo).   lees meer
 

Aanmelden voor Flitsbericht taal en rekenen vo

vrijdag 13 augustus 2010 Flitsbericht vo
In onze Flitsberichten leest u het laatste nieuws over taal en rekenen. De mailings verschijnen alleen als daartoe aanleiding is. Er zijn Flitsberichten verschenen onder meer over regionale informatiebijeenkomsten taal en rekenen en de regionale netwerken taal en rekenen van het Steunpunt. Wilt u de Flitsberichten voortaan ook ontvangen? Via de link hieronder kunt u zich aanmelden. De reeds verschenen Flitsberichten vindt u in het archief. lees meer
 

Opkomst en ondergang van de rekentoets

donderdag 1 januari 1970
Met subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties heeft Bea Ros een reconstructie vervaardigd van de historie van de rekentoets. Dit artikel is gepubliceerd in het onderwijstijdschrift Didactief op 9 mei 2019. Via de link onderaan kunt u het artikel via de website van Didactief inzien of downloaden. lees meer