Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

PReVO nu officieel opgericht

donderdag 17 januari 2019
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Steunpunt vo verkenningen uitgevoerd naar de wenselijkheid van een eigen vakvereniging voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Dit in analogie van de groep rekendocenten binnen de BVMBO die voor het mbo gesprekpartner van OCW zijn over rekenonderwijs in het mbo. De wens om een eigen vakvereniging te hebben bleek behoorlijk groot te zijn, daarna is het Steunpunt doorgegaan met de verkenning om sa.. lees meer
 

Debat op 23 januari over de Kamerbrief van 9 november en de brief van de NVvW

donderdag 17 januari 2019
Het AO dat op 12 december zou plaatsvinden maar toen is uitgesteld staat nu gepland op woensdag 23 januari van 10:30 - 14:15 uur. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer gaat met de minister in debat over o.a. de brief over het nieuwe rekenbeleid die op 9 november aan de Tweede Kamer is gestuurd en een brief die de NVvW als reactie daarop aan de commissie heeft gestuurd. In de brief van 9 november licht de minister zijn plannen toe.. lees meer
 

vmbo-conferentie 2019

woensdag 12 december 2018
Op 13 maart 2019 organiseert Sardes in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, het Platform TL en de VO-raad in het conferentiecentrum 1931 in Den Bosch de jaarlijkse vmbo-conferentie. Klik voor meer informatie op deze link en u kunt zich aanmelden via deze link. lees meer
 

Presentaties en foto´s van de grote conferentie van 27 november 2018 in Den Bosch

woensdag 5 december 2018
De presentaties die bij de workshops en lezingen zijn gebruikt tijdens onze gezamenlijke vo-mbo conferentie kunnen via deze link op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo worden gedownload.Tijdens de conferentie zijn er foto´s gemaakt door twee leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist, de foto´s kunt u via deze link gaan bekijken. Indien u foto´s wilt downloaden klik dan met de rechtermuisknop op de geopende foto en kies ´Afbeelding opslaan als´. lees meer
 

Nieuw: Servicedocument over Kamerbrief 9 nov.

maandag 12 november 2018
Er borrelen bij examensecretarissen, rekencoördinatoren  en rekendocenten  inmiddels veel vragen op over de laatste brief over het nieuwe rekenbeleid die de beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat er nog een Kamerdebat zal gaan volgen over deze brief en dat er daarom op verzoek van de Kamer nog veranderingen in dit voorgenomen beleid kunnen worden aangebracht.Toch heb ik maar vast dit servicedocument opgeste.. lees meer
 

Nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

maandag 12 november 2018
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. In de brief wordt het belang van goed rekenonderwijs meerdere malen onderstreept en worden maatregelen aangekondigd om rekenen een duurzame plek in het curriculum en de slaag-zakregeling te geven. Het is goed om er in dit stadium rekening mee te houden dat er over deze brief waarschijnlijk.. lees meer