Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Brief van 24 februari aan de Tweede Kamer: uitwerking alternatief voor de rekentoets

dinsdag 7 maart 2017
Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hieronder volgt een beknopte weergave van deze brief.Stand van zakenStaatssecretaris Dekker werkt samen met de NVvW een alternati.. lees meer
 

Aanmelden mondelinge rekentoets ER 

maandag 27 februari 2017
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie de rekentoets ER mondeling afleggen. Dit geldt voor leerlingen die vanwege rekenfaalangst niet op de digitale rekentoets kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Het mondeling ER staat gepland op zaterdag 17 juni 2017.AanmeldenNu de resultaten van de rekentoets van de eerste afnameperiode (januari 2017) bekend zijn, is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de mondelinge afname van de.. lees meer
 

Rekentoetsresultaten 2016 gepubliceerd

maandag 30 januari 2017
De rekentoetsresultaten van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn door het ministerie van OCW gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Alleen de rekentoetsresultaten van scholen waar van minder dan 10 leerlingen een eindresultaat is vastgesteld, zijn buiten dit overzicht gehouden. Alle schoolsoorten en leerwegen laten in 2016 verbeterde gemiddelde resultaten zien ten opzichte van 2014 en 2015. Er blijven echter verschillen bestaan tussen scholen.Resultaten op s.. lees meer
 

Eindrapportage Intensiveringstraject vo, tweede tranche 2015-2016

maandag 9 januari 2017
De eindrapportage van de tweede tranche van de intensiveringsgesprekken rekenen vo is inmiddels verschenen. Deze gesprekken werden gevoerd in het schooljaar 2015-2016 op 234 vo-locaties. In tegenstelling tot de rapportage van de eerste tranche hebben we dit eindverslag niet laten drukken en via de post verspreid. U kunt de rapportage daarom via onderstaande link in pdf-formaat downloaden. In deze pdf kunt u rechtstreeks doorklikken naar bepaalde onderwerpen... lees meer
 

Opbrengsten conferentie vo-mbo Rondom Rekenen

maandag 9 januari 2017
De opbrengsten van de conferentie Rondom Rekenen van 14 december in de ReeHorst te Ede zijn vanaf nu te downloaden. Via onderstaande link komt u terecht bij de downloads van de workshops en lezingen. Deze zijn gepubliceerd op de website van onze collega's, het Steunpunt taal en rekenen mbo. lees meer
 

Uitkomst stemming 13 december op moties van 8 december

dinsdag 20 december 2016
Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 8 december in de Tweede Kamer over de stand van zaken rekenen in het vo en mbo zijn vier moties ingediend. Met de eerste motie (Van Meenen c.s.) werd de regering gevraagd de rekentoets en het rekenexamen volledig af te schaffen. In de tweede motie (Rog c.s.) werd gevraagd om het cijfer van de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen. Deze beide moties hebben bij de stemming op 13 december geen meerderheid in d.. lees meer