Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Nieuw: Servicedocument over Kamerbrief 9 nov.

maandag 12 november 2018
Er borrelen bij examensecretarissen, rekencoördinatoren  en rekendocenten  inmiddels veel vragen op over de laatste brief over het nieuwe rekenbeleid die de beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat er nog een Kamerdebat zal gaan volgen over deze brief en dat er daarom op verzoek van de Kamer nog veranderingen in dit voorgenomen beleid kunnen worden aangebracht.Toch heb ik maar vast dit servicedocument opgeste.. lees meer
 

Nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

maandag 12 november 2018
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. In de brief wordt het belang van goed rekenonderwijs meerdere malen onderstreept en worden maatregelen aangekondigd om rekenen een duurzame plek in het curriculum en de slaag-zakregeling te geven. Het is goed om er in dit stadium rekening mee te houden dat er over deze brief waarschijnlijk.. lees meer
 

Curriculum.nu: consultatievragen derde tussenproduct Rekenen & Wiskunde

dinsdag 16 oktober 2018
Na iedere ontwikkelsessie presenteert het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde nieuwe (tussen)opbrengsten. Ook u kunt meedoen! Tijdens de consultatieperiode kunt u feedback geven op het derde tussenproduct, de bijgestelde grote opdrachten. Deze derde consultatieronde is gestart op 15 oktober en eindigt op 14 november.De volgende consultatieronde start op maandag 7 januari en eindigt op vrijdag 25 januari 2019. lees meer
 

Curriculum.nu: consultatievragen derde tussenproduct Nederlands

dinsdag 16 oktober 2018
Na iedere ontwikkelsessie presenteert het ontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu nieuwe (tussen)opbrengsten. Ook u kunt meedoen! Tijdens de consultatieperiode kunt u feedback geven op het derde tussenproduct, de bijgestelde grote opdrachten. Deze derde consultatieronde is gestart op 15 oktober en eindigt op 14 november.De volgende consultatieronde start op maandag 7 januari en eindigt op vrijdag 25 januari 2019.Hieronder treft u linkjes aan naar het derde tussenproduct.. lees meer
 

Grote conferentie vo-mbo: Van 1931 naar 2020

dinsdag 9 oktober 2018
Op 27 november organiseren de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo een grote conferentie in congrescentrum 1931 in Den Bosch. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag om inspiratie op te doen, geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen rond taal en rekenen en vooral heel veel goede voorbeelden van collega’s te zien.Via een van de onderstaande linkjes kunt u vanaf vandaag (09-10-2018) inschrijven voor deze conferentie. Wees er vlot bij want dant h.. lees meer
 

Factsheet over de rekentoets vo is aangepast

donderdag 20 september 2018
De factsheet over de rekentoets vo die wij jaarlijks actualiseren en publiceren is voor 2018-2019 aangepast.De regelgeving met betrekking tot de rekentoets is voor 2018-2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar, hetgeen erop neerkomt dat er voor alle leerlingen die dit schooljaar hun diploma gaan behalen de wet- en regelgeving gelijk is aan die van 2017-2018. Met dien verstande dat het overgangsartikel (61) uit het Examenbesluit vo gedateerd is omdat.. lees meer