Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Veelgestelde vragen geactualiseerd

woensdag 21 maart 2018
Als gevolg van de wijzigingen die per 15 maart zijn doorgevoerd in het Eindexamenbesluit vo hebben wij de antwoorden op een flink aantal van de veelgestelde vragen moeten aanpassen aan de actuele situatie. Het voert te ver om hier een opsomming te geven van de wijzigingen.Wij raden u daarom graag aan om, indien u recent nog heeft gezocht bij de veelgestelde vragen, na te gaan of het antwoord op die vraag ongewijzigd is gebleven en zo niet, om kennis te nemen van de wijzigi.. lees meer
 

Wijzigingen Eindexamenbesluit vo in Staatsblad gepubliceerd.

dinsdag 20 maart 2018
Op 14 maart is de aangekondigde wijziging van het Eindexamenbesluit vo (EB) gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit heeft als doel ervoor te zorgen dat er geen leerling in het voortgezet onderwijs meer kan zakken op de rekentoets. Daarnaast beoogt men met deze maatregel de exameneisen voor rekenen in vmbo, havo en vwo gelijk te trekken. De regeling is per 15 maart in werking getreden en het Eindexamenbesluit vo is inmiddels aangepast.Gelijke exameneisen voor rekenen in.. lees meer
 

Wanneer ben ik geslaagd voor...

dinsdag 20 maart 2018
Het ministerie van OCW en het LAKS hebben ook voor dit schooljaar folders gemaakt waarin per schooltype op een overzichtelijke wijze de voorwaarden staan opgesomd waaraan leerlingen moeten voldoen om te kunnen slagen. Deze folders bevatten informatie die nuttig kan zijn voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen en hun ouders. Ze zijn begin dit kalenderjaar aan alle vo-scholen gestuurd (en daar dus ook verkrijgbaar) maar.... ook via de onderstaande linkjes te downl.. lees meer
 

Brief over uitwerking motie over rekentoets vo

woensdag 7 maart 2018
Minister Slob van OCW, Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de motie van 13 december 2016. In die motie werd de regering opgeroepen om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken. Dit alternatief voor de rekentoets is inmiddels 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs' gaan heten.Via de onderstaande linkjes treft u aan:- het .. lees meer
 

Resultaten rekentoets 2017 gepubliceerd

woensdag 7 maart 2018
Op Rijksoverheid.nl zijn op 6 maart de resultaten van de rekentoets vo 2017 op school- en vestigingsniveau gepubliceerd. Via de tabbladen onder aan het EXCEL-bestand heeft u de keuze uit:- totaal school;- totaal vestiging;- vmbo-bb op vestigingsniveau;- vmbo-kb op vestigingsniveau;- vmbo-gt op vestigingsniveau;- havo op vestigingsniveau;- vwo op vestigingsniveau.De scholen voor voortgezet onderwijs hebben in 2017 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs d.. lees meer
 

Fout bij terugkoppeling vmbo-bb cijfers in Facet

donderdag 15 februari 2018
Het College voor Toetsen en examens heeft net een bericht aan alle examensecretarissen gestuurd waarin gemeld wordt dat de cijferdifferentiatie voor 2F en 2ER voor vmbo-bb door een fout niet is toegepast in Facet.Bij enkele scholen riep dit al direct vragen over de cijferdifferentiatie op, maar voor alle duidelijkheid: die is nog steeds van kracht! Dat betekent dat voor vmbo-bb het 2F- en 2ER-cijfer een punt hoger ligt dan bij vmbo kb en gt.Het CvTE geeft aan dat de fout i.. lees meer