Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Raamwerk opleiding rekendocent

dinsdag 22 december 2015
Het raamwerk voor het vormgeven van een opleiding voor rekendocenten is gepubliceerd. Dit raamwerk bevat bouwstenen die de kern vormen van kwalitatief goed rekenonderwijs.De bouwstenen zijn niet bedoeld als keurslijf, maar bieden aanknopingspunten voor (verdere) ontplooiing van deskundigheid van iedere rekendocent in de eigen onderwijsomgeving. Alle bouwstenen kunnen in principe in de eigen werksituatie van de docent worden geoefend, waardoor ‘onderwijs op maat’ ook vo.. lees meer
 

Informatief filmpje: rekentoets, the making of…

donderdag 3 december 2015 Rekentoets, the making of...
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een informatief filmpje gemaakt over de totstandkoming van de rekentoets. Bekijk het filmpje op de website van het CvTE. lees meer
 

Wijzigingen m.b.t. de rekentoets in het Eindexamenbesluit VO.

dinsdag 24 november 2015
Op 24 november is het wijzigingsbesluit van 11 november gepubliceerd in het Staatsblad. Met de publicatie van dit wijzigingsbesluit worden allerlei wijzigingen in het Eindexamenbesluit VO definitief. Het gaat dan om eerder aangekondigd beleid in de brieven van 17 december 2014, 25 juni 2015, 6 oktober 2015 en 22 oktober 2015. In deze laatste brief, die net als alle andere brieven aan de Tweede Kamer, ook op onze website te vinden is, wordt met name door de bewind.. lees meer
 

Rekendocenten gezocht!

donderdag 12 november 2015
Bent u een enthousiaste rekendocent die goed is in zijn vak, voelt u zich didactisch voldoende toegerust en beschouwt u het als een uitdaging om uw ervaringen, al dan niet samen met uw collega’s, te delen met collega-rekendocenten die zich ook graag verder willen bekwamen?  Dan zijn wij naar u op zoek!Klik voor meer informatie op de link hieronder. lees meer
 

Overdracht train-de-trainerprogramma Masterplan Dyscalculie

donderdag 5 november 2015
Het Masterplan Dyscalculie richt zich onder meer op de verspreiding van kennis over ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD). Hiertoe zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals een gesprekswaaier en signaliseringskaarten. Ook heeft het masterplan een train-de-trainer scholingsprogramma over ERWD ontwikkeld. Om dit programma over te dragen aan belangstellenden - die de training weer verder uit kunnen zetten richting het onderwijs - organiseert het Masterp.. lees meer
 

CvTE publiceert brochure en activiteitenplanning rekentoets vo

woensdag 4 november 2015
De brochures 'Kaders rekentoets vo 2016' en ‘Rekentoets ER vo 2015-2016’ zijn op 3 oktober door het College voor Toetsen en Examens op examenblad.nl gepubliceerd. Evenals voorgaande jaren heeft de brochure op onderdelen de status van regelgeving. Ook de activiteiten voor de rekentoets vo zijn toegevoegd aan de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016’. De data en activiteiten staan in de activiteitenplanning. Onderaan dit bericht treft u de.. lees meer