Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

donderdag 25 juni 2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben via een brief op 25 juni 2015 de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de invoering van de referentieniveaus. Wij hebben een servicedocument opgesteld waarin de headlines uit deze voortgangsrapportage voor het vo op een rijtje worden gezet. Via de onderstaande linkjes treft u de brief aan de Tweede Kamer aan én ons servicedocument. lees meer
 

Het mbo mag rekentoets niet als selectie-instrument gebruiken

donderdag 11 juni 2015
Omdat wij regelmatig vragen en opmerkingen over dit onderwerp krijgen attenderen wij u graag op een flitsbericht hierover dat door onze collega's van het Steunpunt taal en rekenen mbo is verspreid: Rekentoets geen selectie-instrument In het verleden zijn er op meerdere plekken signalen binnengekomen dat de resultaten van de rekentoets worden gebruikt als selectie-instrument. Wellicht ten overvloede brengen we graag onder de aandacht dat het resulta.. lees meer
 

CvTE heeft afnamedata ER-toetsen 2016 gepubliceerd

woensdag 13 mei 2015
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft voor 2016 de afnamedata van de aangepaste rekentoetsen (2ER en 3ER) op examenblad.nl bekend gemaakt. Via de onderstaande link kunt u het bericht hierover bekijken. lees meer
 

Internetconsultatie rekentoets vo 2A

maandag 4 mei 2015
Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over de Wet invoering rekentoets 2A (vo) en centraal examen rekenen 2A (mbo), het onderscheid in diploma’s mbo en doorstroombeperkingen met een diploma met vermelding rekentoets ER (vo) of centraal examen rekenen ER (mbo).U kunt tot 1 juni uw reactie geven via deze link: www.internetconsultatie.nl/wetrekentoets2a. lees meer
 

Officiële mededeling CvTE van 20 april aangepast

dinsdag 28 april 2015
De officiële mededeling die het College voor Toetsen en Examens op 20 april aan alle examensecretarissen vo heeft gestuurd is iets aangevuld. Het 'oude' bericht heeft bij een aantal scholen de vraag opgeroepen wanneer en voor welke leerlingen de omzettingstabellen voor de vaardigheidsscores 2F en 3F nodig zijn. Dat is in de nieuwe versie duidelijker aangegeven. Via deze link treft u de op dit punt aangevulde mededeling aan op examenblad.nl. lees meer
 

Inspectierapport opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het vo naar Tweede Kamer

maandag 13 april 2015
Op 10 april heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) de Tweede Kamer het rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs' aangeboden. Dit rapport is uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs.--------------------------------------------------------------------------------------------De inspectie hierover in het voorwoord:"Onderwijs dat gericht wordt op heldere resultaten, dat doelgericht gebruik maakt van informatie over het niv.. lees meer