Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Regeling addendum 2A in Staatscourant gepubliceerd

woensdag 18 mei 2016
De regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F is op 18 mei 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling treedt per 1 augustus 2016 in werking. Meer informatie treft u aan via onderstaande linkjes. lees meer
 

CvTE: deelrapportages tweede afnameperiode bekend

maandag 25 april 2016
Via een examenbladmededeling heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bekendgemaakt dat de school- en deelrapportages  van de tweede afnameperiode van de rekentoets vanaf vandaag, maandag 25 april 2016, beschikbaar zijn. In de deelrapportage wordt van elke kandidaat op basis van de door hem/haar afgelegde rekentoets per domein (Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde, Verbanden) informatie verstrekt. Ook staan de omzettingstabellen van de verschille.. lees meer
 

Afnameperioden rekentoets vo 2016-2017 bekend

dinsdag 29 maart 2016
Op vrijdag 25 maart heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afnameperioden voor de rekentoets vo in het schooljaar 2016-2017 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2F en 3F geheel samen.De afnamemomenten van de rekentoetsen 2A en 3S maakt het CvTE later bekend. Overigens vallen deze wel binnen de aangekondigde afnameperiodes.> Meer informatie vindt u in ons flitsbericht over dit onderwerp lees meer
 

Vrijstelling en herkansen?

vrijdag 12 februari 2016
Het Steunpunt taal en rekenen vo heeft enkele antwoorden op veelgestelde vragen aangepast, omdat er duidelijkheid is over de vraag hoe het zit met een vrijstelling als een leerling opnieuw deelneemt aan de rekentoets. Het ministerie van OCW geeft aan dat een leerling in het reguliere vo met een vrijstelling voor de rekentoets opnieuw mag deelnemen aan de rekentoets en mag terugvallen op het bij de vrijstelling behorende cijfer als het niet lukt dat.. lees meer
 

Rekenresultaten voortgezet onderwijs 2015

donderdag 28 januari 2016
Het ministerie van OCW heeft de rekentoetsresultaten van alle scholen voor voortgezet onderwijs op Rijksoverheid.nl gepubliceerd. De vo-scholen hebben in 2015 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2014.Resultaten rekentoets nu per locatieHet overzicht van de resultaten op de rekentoets in het voortgezet onderwijs van de eindexamenkandidaten 2015 is vanaf nu ook per schoolocatie te bekijken. Dit in tegenstelling tot de resultaten die vorig j.. lees meer
 

LAKS lanceert rekentoetsklacht.nl

maandag 18 januari 2016
Op 11 januari lanceerde het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) rekentoetsklacht.nl. Op deze website kunnen scholieren informatie vinden over de rekentoets en hun klachten indienen. De klachten die het LAKS binnenkrijgt, worden – net als de klachten die het LAKS ontvangt tijdens de examentijd – besproken met zowel het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als met het ministerie van OCW. lees meer