Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Nieuwsbericht CvTE over aanpassingen brochures

woensdag 31 januari 2018
Als gevolg van de brief van de minister aan de Tweede Kamer over aanpassingen van de slaag-zakregeling voor vwo-leerlingen heeft het College voor Toetsen en Examens een aantal kleine aanpassingen in hun brochures aangebracht. De aanpassingen betreffen het vervallen van de extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-leerlingen (29 mei) en de positie van rekenen in de kernvakkenregel voor vwo-leerlingen.Naast de verschillende pagina’s over rekenen en de activiteitenplanning op Examenb.. lees meer
 

Rapportages examenmonitor 2017 en referentieniveaus 2016-2017

woensdag 10 januari 2018
Op 20 december heeft minister Arie Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over toetsing en examinering 2017 in het voortgezet onderwijs (en mbo). Bij de brief zijn twee bijlagen gevoegd waarin onder andere ook resultaten op de rekentoets uitvoerig aan de orde komen: - bijlage 1: Rapportage examenmonitor 2017 (DUO, voor resultaten rekentoets vo zie pag. 25-29) - bijlage 2: Rapportage referentieniveaus 2016-2017 (CvTE, voor resultaten rekentoets vo zie pag. 18-33)Onders.. lees meer
 

2018: laatste jaar van het Steunpunt

maandag 8 januari 2018
Allereerst wensen wij iedereen een heel goed nieuwjaar toe. Wij hopen dat 2018 het jaar zal zijn waarin de borging van het rekenonderwijs in het curriculum van de leerlingen overal de aandacht krijgt die het verdient.Dit kalenderjaar zal het laatste jaar gaan worden waarin het Steunpunt alle vo-scholen nog ondersteuning biedt en adviseert. Tot de zomervakantie doen we dat op de wijze die u van ons gewend bent, zoals flitsbijeenkomsten, bijeenkomsten van de regionale netwer.. lees meer
 

Rekentoetscijfer telt niet meer mee in kernvakkenregel vwo

vrijdag 15 december 2017
In het huidige schooljaar (2017-2018), telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad is hier op voorstel van minister Slob (Onderwijs) vandaag mee akkoord gegaan. De rekentoets moet wel worden afgenomen, maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma in het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en studenten in het mbo verandert er niets ten opzichte van de situatie van vorig schooljaar.Brief naar scholen (.. lees meer
 

Voorbeeld- of oefenrekentoetsen vanaf nu weer inplanbaar in Facet

woensdag 25 oktober 2017
In de activiteitenplanning heeft het CvTE opgenomen dat de voorbeeldtoetsen vanaf 1 november in Facet beschikbaar zouden zijn. Gisteren is die update van Facet uitgevoerd. Vanaf nu zijn de voorbeeld- of oefentoetsen weer (klassikaal, groepsgewijs of individueel) inplanbaar in Facet. lees meer
 

Passage over rekenen in regeerakkoord

vrijdag 20 oktober 2017
Zoals u in het regeerakkoord kunt lezen is er in hoofdstuk 1.3 een passage opgenomen over de rekentoets. Rekenen blijft belangrijk, maar de vorm van toetsing verandert mogelijk. Op dit moment blijft de situatie onveranderd tot minister Slob een besluit heeft genomen over de verdere inkleuring van dit beleid.Uiteraard zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze aanpassingen die vooral van belang kunnen zijn voor de huidige eindexamenkandidaten vwo. lees meer