Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Voorbeelddossier rekentoets ER

maandag 24 augustus 2015
Sinds vorig jaar heeft het CvTE als handreiking een voorbeelddossier voor de rekentoets ER opgesteld, dat u  via de onderstaande link kunt downloaden.Dit is een voorbeeld hoe een dossier eruit zou kunnen zien, het is niet zo dat scholen verplicht zijn dit format te gebruiken. lees meer
 

tweede tussenrapportage intensiveringstraject rekenen vo

vrijdag 26 juni 2015
Hieronder treft u een linkje naar de tweede tussenrapportage van het intensiveringstraject rekenen vo aan, ook wel de rekengesprekken genoemd. Vlak voor de zomer zullen de gesprekken met alle (ruim driehonderd) scholen zijn afgerond en gaan we de eindrapportage opmaken. Die zal naar verwachting medio september gereed zijn en wordt ook aan alle vo-scholen verstuurd. lees meer
 

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

donderdag 25 juni 2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben via een brief op 25 juni 2015 de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de invoering van de referentieniveaus. Wij hebben een servicedocument opgesteld waarin de headlines uit deze voortgangsrapportage voor het vo op een rijtje worden gezet. Via de onderstaande linkjes treft u de brief aan de Tweede Kamer aan én ons servicedocument. lees meer
 

Het mbo mag rekentoets niet als selectie-instrument gebruiken

donderdag 11 juni 2015
Omdat wij regelmatig vragen en opmerkingen over dit onderwerp krijgen attenderen wij u graag op een flitsbericht hierover dat door onze collega's van het Steunpunt taal en rekenen mbo is verspreid: Rekentoets geen selectie-instrument In het verleden zijn er op meerdere plekken signalen binnengekomen dat de resultaten van de rekentoets worden gebruikt als selectie-instrument. Wellicht ten overvloede brengen we graag onder de aandacht dat het resulta.. lees meer
 

CvTE heeft afnamedata ER-toetsen 2016 gepubliceerd

woensdag 13 mei 2015
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft voor 2016 de afnamedata van de aangepaste rekentoetsen (2ER en 3ER) op examenblad.nl bekend gemaakt. Via de onderstaande link kunt u het bericht hierover bekijken. lees meer
 

Internetconsultatie rekentoets vo 2A

maandag 4 mei 2015
Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over de Wet invoering rekentoets 2A (vo) en centraal examen rekenen 2A (mbo), het onderscheid in diploma’s mbo en doorstroombeperkingen met een diploma met vermelding rekentoets ER (vo) of centraal examen rekenen ER (mbo).U kunt tot 1 juni uw reactie geven via deze link: www.internetconsultatie.nl/wetrekentoets2a. lees meer