Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Bericht WiskundE-brief over de rekentoets 2018

maandag 2 oktober 2017
In de WiskundE-brief van 1 oktober 2017 kunt u een artikel over de rekentroets 2018 aantreffen. Wij hebben de tekst integraal opgenomen in dit nieuwsbericht.zodat rekendocenten of rekencoördinatoren die zich niet voor deze (gratis) digitale nieuwsbrief hebben aangemeld tóch kennis kunnen nemen van de inhoud: De rekentoets kent voor het voortgezet onderwijs verschillende niveaus. Voor het vmbo-BB is er niveau 2A, voor de overige vmbo-opleidingen is er niveau 2F. Havo.. lees meer
 

Curriculum.nu zoekt leraren, schoolleiders en scholen

woensdag 27 september 2017
Ten behoeve van de herziening van het landelijk curriculum zoek de organisatie Curriculum.nu 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen uit het primair- en voorgezet onderwijs. Ook goede rekendocenten uit het vo zijn daarbij zeer welkom. Voor meer informatie en/of om u aan te melden kunt u de linkjes hieronder gebruiken. Tip ook uw schoolleiders en uw collega's! lees meer
 

Brochures en Activiteitenplanning rekentoets vo 2018 gepubliceerd

vrijdag 22 september 2017
Gelijktijdig met de Septembermededeling over de eindexamens van 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens ook de Brochure Kaders Rekentoets vo 2018, de Brochure rekentoets ER vo 2017-2018 en de  Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo gepubliceerd op examenblad.nl.Wilt u niet de volledige planning van het CE maar alleen de activiteitenplanning van de rekentoets hebben? Selecteer dan d.m.v. het plaatsen van vinkjes eerst de schooltypen van uw school.. lees meer
 

Overzicht resultaten rekentoets 2017 beschikbaar in Vensters vo

donderdag 7 september 2017
Indien u beschikt over de inloggegevens van uw school dan kunt u via deze link in het managementvenster van Vensters vo de resultaten van de Rekentoets vo 2017 van de eindexamenleerlingen van uw school bekijken.U kunt daar de Vensters vo rapportage downloaden en treft daarin per vmbo-leerweg, havo of vwo opleiding o.a. aan: - gemiddelde cijfers, ook t.o.v. landelijke gemiddelde cijfers - percentielscores - vergelijkingen wiskunderesultaten met die van d.. lees meer
 

Artikel van Ria Brandt, CPS: "De rekentoets is haalbaar in het vmbo!"

dinsdag 5 september 2017
Ria Brandt (CPS) heeft naar aanleiding van positieve geluiden van rekendocenten in het vmbo, afgelopen juni aan de hand van een drietal intervieuws een artikel geschreven over de haalbaarheid van de rekentoets 2F in het vmbo. Er wordt in dit artikel vooral gerefereerd aan de resultaten van de basisberoepsgerichte leerlingen in het vmbo van de betreffende scholen. Tijdens het inhoudelijke gedeelte van de komende netwerkbijeenkomsten gaan we ook dieper in op dit artikel. lees meer
 

Besluit over niet laten meetellen van resultaten rekentoets voor vmbo en havo in 2017-2018

maandag 17 juli 2017
De hoogte van het resultaat van de rekentoets zal in 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma in alle leerwegen van het vmbo en het diploma havo. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dit op 14 juli per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld:`` Zoals de minister en ik uw Kamer hebben gemeld in de brief over het vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van de aangenomen moties van 22 oktober 2015, zullen wij de resultaten op rekenen constant monitoren. De resulta.. lees meer