Steunpunt Taal en Rekenen VO

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Steunpunt taal en rekenen vo voldoet aan alle verplichtingen die voortkomen uit de AVG. Naast de voorschriften op het gebied van omgang met data zijn er ook een aantal specifieke operationele eisen van toepassing. Er zijn procedures ingericht om te voldoen aan de verplichting om personen te helpen met het inzien, wijzigen en verwijderen van hun persoonsgegevens. Daarnaast vindt de dataopslag plaats in Europa. Lees hier onze privacyverklaring.