Steunpunt Taal en Rekenen VO

Referentiespel taal en rekenen (SLO)

Veel docenten willen meer weten over de referentieniveaus taal en rekenen, anders dan door het bekijken van de website en het lezen van het rapporten als 'Over de drempels van taal en rekenen' en het definitieve referentiekader. Speciaal voor deze mensen is het Referentiespel taal en rekenen ontwikkeld.