Steunpunt Taal en Rekenen VO

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, sept. 2019. Regio Midden.

donderdag 19 september 2019 14:30

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, regio Midden. Marnix College Ede.

Dit is de laatste serie netwerkbijeenkomsten rekenen die het Steunpunt Taal en Rekenen vo organiseert. Meer informatie over de inhoud en het inschrijven volgt via een flitsbericht, ca. 4 weken vooraf.