Steunpunt Taal en Rekenen VO

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, sept. 2019. Regio Midden, Ede.

donderdag 19 september 2019 14:30

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, regio Midden. Marnix College | Hoofdgebouw | Prins Bernhardlaan 30, Ede.

Dit is de laatste serie netwerkbijeenkomsten rekenen die het Steunpunt Taal en Rekenen vo organiseert. De netwerkbijeenkomst stopt om 16:30 uur en daarna volgt een informele afsluiting met een borrel of sapje en een borrelhapje. Dit gebeurt op een locatie aan de andere zijde van het station, vlakbij het Marnix College, alle deelnemers zijn van harte uitgenodigd om voor het laatst nog even te toosten op de jarenlange goede en nuttige samenwerking en in informele sfeer afscheid te nemen van elkaar.

Inhoud netwerk-/uitwisselingsdeel
Uitwisseling van tips en ervaringen die o.a. kunnen gaan over de onderstaande punten:
Twee of drie korte zeepkistverhalen, gevolgd door discussie met elkaar:
- (alleen in de vmbo-netwerkgroep) Nieuwe aanpak voor rekenen in het MBO
- Mondeling rekenexamen ER, hoe doe je dat?
- Invulling door iemand uit de groep? Heb je een goed voorbeeld: bereid dan
iets voor en mail even.
- Verder nog iemand die spontaan iets kwijt wil aan de groep?

Via deze link kunt u zich nu al aanmelden voor de regionale rekennetwerkbijeenkomst in Ede.