Steunpunt Taal en Rekenen VO

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, sept. 2019. Regio Noord.

dinsdag 17 september 2019 14:30

Netwerkbijeenkomst rekenen, regio Noord. Dr. Nassau College Assen, locatie Quintus.

Dit is de laatste serie netwerkbijeenkomsten rekenen die het Steunpunt Taal en Rekenen vo organiseert. Meer informatie over de inhoud en het inschrijven volgt via een flitsbericht, ca. 4 weken vooraf.