Steunpunt Taal en Rekenen VO

Reken VOort havo/vmbo

Het ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie verstrekt aan de NVvW voor het ontwikkelen van rekenprogramma's voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Deze programma’s worden door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010. De leiding van het project is in handen van Henk van der Kooij en Gert de Kleuver. Het project Reken VOort bestaat uit twee deelprojecten: havo 4/5 profiel C&M en vmbo 3/4 voor de sectoren Zorg & Welzijn en Economie.
 
Meer informatie vindt u via onderstaande links.