Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekengroen

Vanuit de AOC Raad is het project RekenGRoen gestart. In dit project ontwikkelt de AOC Raad in samenwerking met het Freudenthal Instituut en het Ontwikkelcentrum betekenisvol en functioneel lesmateriaal voor het aanleren en onderhouden van rekenvaardigheden op en voor referentieniveau 2F. Het materiaal is inpasbaar en sluit aan bij de groene beroepsgerichte vakken.