Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wilt u meewerken aan RekenAPK.nl?

Logo van RekenAPK.nl

RekenAPK is een educatieve website in de categorie ‘serious gaming’, met als thema 'rekenen'. Met RekenAPK onderhouden leerlingen in het vo hun rekenvaardigheid. Collega’s die (kosteloos) gebruik willen maken van het bijbehorende leerlingvolgsysteem, vragen wij een wederdienst in de vorm van twintig gevarieerde sommen voor de database. Daarnaast kan de redactie versterking gebruiken. Via e-mail begeleidt u docenten, die via het Content Management Systeem (CMS) nieuwe sommensets invoeren. Ook beoordeelt u de opdrachten op variatie en niveau. U kunt zich melden bij de redactie van RekenAPK: redactie@RekenAPK.nl.